Avís Legal i informació sobre les condicions d'us de canmarisch.com

El lloc web i el domini canmarischl.com corresponen a Teresa Marisch Romans (en endavant Can Marisch), amb CIF 40422255P, domicili a Plaça de L'Empedrat, 1 - 17473 Valveralla (Ventalló), telèfon 626 250 248 i adreça electrònica info@canmarisch.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Can Marisch o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Can Marisch presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Can Marisch autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Can Marisch es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.canmarisch.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Can Marisch actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Can Marisch manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Can Marisch fins a la confirmació expressa d’una reserva o comanda.
Can Marisch es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Can Marisch no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies